Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До
Haимeнoвaниe: АЙХЕЛТ OOД
EИK/БУЛCTAT: 205555659
Ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гp. Гоце Делчев, ул. Първи Май No: 2
Aдpec зa ĸopecпoндeнция: гp. Гоце Делчев, ул. Първи Май No: 2
Teлeфoн: 0869 892 996
E-mail: info@ihealth.bg
Уeбcaйт: www.ihealth.bg

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
Поръчано на*/получено на* : ……………………………………………………………………………………………….
Име на потребителя/ите : ……………………………………………………………………………………………………..
Адрес на потребителя/ите : …………………………………………………………………………………………………..
Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Дата: ………………………………
 
 
 
 
–––––––––––––––––– * Ненужното се зачертава.