Учени определиха една от най-големите опасности за човека

Социалната изолация и самотата представляват огромна опасност за човечеството, дори по-голяма от затлъстяването и свързаните с него болести и проблеми. До този извод стигнаха американски психолози от университета «Бригъм Йънг» в Юта.

Loneliness

Според експертите взаимоотношенията с други хора са фундаментална потребност на човека, която е важна както за психическия баланс, така и за оцеляването на индивида. Учените са провели два метаанализа, във всеки от които се обединяват резултатите от десетки изследвания. Първият включва почти 150 научни разработки и проучвания, обхванали около 300 000 доброволци.

Резултатите показват, че силните социални връзки

намаляват с 50% риска от ранна смърт.

Loneliness

Вторият метаанализ отчита резултатите от 70 изследвания, проведени с участието на над три милиона души в Европа, Азия, Северна Америка и Австралия. Оказва се, че самотата и социалната изолация увеличават риска от преждевременна смърт, от психически разстройства и затлъстяване. Изследователите са категорични, че здравните системи трябва да отчитат социалните връзки като огромен фактор за здравето на човека.

 

Leave a Response